Actividades, Concursos, Home

IX Olimpíada. Bases

BASES IX OLIMPÍADAS.

1. O concurso consistirá en responder ás preguntas que se publiquen cada día
no taboleiro de anuncios da biblioteca. (Poderase obter unha copia da pregunta
na mesma biblioteca). Tamén será posible participar a través do blog da
biblioteca http://www.bibliomariasolinho.wordpress.com.
2. Poderá participar todo o alumnado matriculado no Centro formando
equipos de tres membros como máximo.
3. A inscrición realizarase entre os días 5 e 19 de febreiro, ambos
inclusive, cubrindo o formulario de inscrición que haberá na biblioteca ou no
blog http://www.bibliomariasolinho.wordpress.com.
4. A duración do concurso será de dúas semanas dende o 19 de febreiro
ata o 2 de marzo.
5. As preguntas de cada día deberán ser contestadas antes de que
remate o primeiro recreo do día seguinte cubrindo o formulario que se
atopará na biblioteca e entregándoo sempre a un profesor responsable da
mesma ou entrando no blog da biblioteca.
6. Na primeira semana de martes a xoves sairán publicadas preguntas
relacionadas co tema das olimpíadas “Os grandes exploradores e as súas
viaxes”.
O xoves 22 sairán publicadas unha lista de preguntas encadeadas que
deberán ser resoltas antes de que remate o 2º recreo do luns 26.
Durante a segunda semana, os días 26, 27, 28 e 1 coa pregunta do día
darase tamén unha pista que permitirá chegar a un personaxe oculto.
7. Por cada pregunta diaria correctamente contestada obteranse 2 puntos.
Cada acerto nas preguntas encadeadas sumará 1 punto, resolver todas
suporá 3 puntos máis.
Se se acerta o personaxe oculto coa primeira pista obteranse 5 puntos, coa
segunda, 4 puntos, coa terceira, 3 puntos e coa cuarta 2 puntos, pero por
cada erro nesta proba descontaranse 2 puntos. A puntuación máxima será
polo tanto de 28 puntos.
8. En caso de empate entre equipos que opten ao primeiro premio
celebrarase un desempate que consistirá nunha nova pregunta que se
publicará no taboleiro de anuncios da biblioteca no recreo do xoves 22 de
marzo. Gañará o equipo que antes entregue a resposta correcta.
9. Establécese un premio para o 1º equipo clasificado de 120 euros.
(Haberá tamén un agasallo para o equipo do 1º ciclo da ESO que obteña máis
puntos na clasificación final)