Actividades, Departamentos, Home

¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?

¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?Case morto vivín sen coñecerte

aló na chaira seca por absurdas rúas

onde ninguén me soupo dar mornura.Foi soedade desconforme adentro

e a semente a caír en terra dura.¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?Erguinme e vinte ó regresar á terra

como se fora todo aquelo un soño

pesado e ti xa foras sempre miña.

Foi outra vez materno en aloumiño

o bico teu na lingua.

E foi novo corazón adentro

comprender a existencia e a dozura.¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?Pero hoxe mesmo o día abriu en medo

entrou na fiestra un sol extraño inmenso

e deixáchesme o leito en mantas frías.Está a volver agora corazón adentro
a soedade o podre a agonía

a me pinchar as cousas en millóns de pugas

cada minuto en séculos de agullas.

¿Como hei vivir mañá sen a luz túa?


	Bernardino Graña